سوالات فصل ده علوم سوم ابتدایی

بازدیدها: 628

سوالات فصل ۱۰ علوم سوم ابتدایی

۱-نیروها به چند شکل هستند؟ تماسی، غیر تماسی

۲-نیروهای تماسی و غیر تماسی چه نیروهایی هستند؟
نیروهای تماسی: نیروهایی که با تماس دست بر جسم وارد میشود و باعث حرکت، تغییر شکل، تغییر جهت، تغییر حالت و توقف جسم میشود. مانند هل دادن و کشیدن

نیروهای غیر تماسی: نیروهایی که بدون دخالت و تماس دست بر جسم وارد میشود مانند آهن رباها و نیروی کششی زمین.

۳-به دوسر آهن ربا چه میگویند؟ قطب

۴-قطب های هم نام آهن ربا چه نیرویی برهم وارد میکنند؟ همدیگر را هل میدهند یا دفع میکنند.

۵-قطب های غیر هم نام آهن ربا چه نیرویی برهم وارد میکنند؟ همدیگر را می‌کشند یا جذب میکنند.

۶-نام دیگر نیروی کششی زمین چیست؟ نیروی جاذبه زمین

۷-برای نشان دادن نیروی جاذبه زمین چند مثال بزنید. پوشیدن لباس، راه رفتن، پایین آمدن از پله ها، باریدن باران، سرازیر شدن آبشار، ریختن خاک از کامیون، افتادن سیب از درخت

۸-جهت پیکان با افتادن توپ روی زمین به کدام طرف است؟ پایین

۹-نیروی کششی زمین چه نیرویی است؟ نیرویی که از طرف زمین بدون تماس و برخورد دست بر جسم وارد میشود و جسم را به طرف خود میکشد نیروی جاذبه یا کششی زمین میگویند.

Admin

Admin

با نوک انگشتانم آنقدر بر پیکره ی وب نگاره حک میکنم تا وب نگاره مثل سنگ نگاره های باستان ماندگار شود!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *