برچسب: ترکیه

0

تزکیه یا ترکیه

🔹گاهی یک نقطه مسیر زندگی آدمی را تغییر میدهد.😁😁